Кomuniciranje preko VRVS servera

ETF BAFA je kontaktirala tim koji razvija VRVS softver za video konferencije. Taj tim vode CERN (Ženeva) i CalTech (Kalifornija). Kao akademska ustanova, ETF je dobio besplatno softver da postane jedno od čvorišta VRVS globalne mreže, i time su članovi BAFA, studenti i profesori dobili mogućnost da koriste savremene metode komunikacija. Linux server na kome radi VRVS softver je donirala Jugodata.

Potreban je solidan računar, a sem toga treba imati i:

  • Audio uređaji: Bolje slušalice i mikrofon zbog mikrofonije, ali mogu i zvučnici
  • Kamere: obična veb kamera (npr. Logitech)

Uputstvo za korišćenje VRVS će se postaviti na sajt, a detaljne informacije se do tada mogu naći na WWW.VRVS.ORG. Za sada je server tako konfigurisan da odlaznu putanju iz Beograda mogu koristiti samo oni unutar ETF domena.