Donatori i donacije
Naša misija
Pravna dokumenta

SVAROG - HPC klaster tipa Beowulf

31. oktobra 2002. godine održana je promocija Superbrzog računarskog sistema - HPC klastera tipa Beowulf koji je dizajniran i implementiran u Računskom centru ETF-a. Nodovi su obezbeđeni donacijom Informatika A.D. iz Beograda. Mrežna oprema je donacija Myricom USA, zahvaljujući gospodinu Jakovu Seizoviću diplomcu ETF-a koji je jedan od osnivača Myricom-a. Donirana Myrinet mrežna oprema je prva ove vrste na našim prostorima.

Detaljnije:
Beowulf klaster na ETF-u je nazvan Svarog - po vrhovnom bogu Slovena. Ima 10 nodova (čvorova) koji su povezani superbrzom Myrinet mrežom.

Nodovi su DELL serveri:

- 1 master nod: DELL PowerEdge 2500 (Pentium III, 256KB cache, 1GHz, 1GB SDRAM, 54GB HDD)...
- 9 nodova: DELL PowerEdge SC500 (Pentium III, 512KB cache, 1GHz, 512MB SDRAM, 20GB HDD)

Softver:
Gentoo Linux 1.4
MPICH i PVM biblioteka za prenos poruka, optimizovane za rad sa Myrinet mrežom

Ovakvi računari se koriste za masovna izračunavanja u raznim oblastima:

  • Nauka: računarske simulacije nuklearnih procesa, mapiranje ljudskog genoma
  • Meteorologija: prognoza vremena
  • Komunikacije: planiranje avio-saobraćaja, telekomunikacionih mreža za bežični prenos podataka (GSM).
  • Industrija: simulacije procesa, projektovanje fabrika
  • Ekonomija: simulacije trendova na tržištu kapitala
  • Zabava: renderovanje specijalnih efekata u filmovima

Namena Svaroga je prvenstveno edukacija u oblasti HPC-a.

HPC klaster tipa Beowulf

Klaster je posebna vrsta računara koja se sastoji od više nodova povezanih u brzu mrežu. Svaki nod ima svoj procesor/CPU i svoju memoriju/RAM.
Klasteri se grubo dele na dve grupe: HA (High Availability) i HPC (High Performance Computing).

HPC klasteri se koriste za iste oblasti kao i svi superračunari - velika količina složenih izračunavanja nad velikom količinom podataka. HPC klasteri mogu biti specijalno projektovani računari ili sastavljeni od komponenti koje se mogu slobodno kupiti na trzistu (tzv. off-the-shelf komponente). Ova druga grupa, naziva se Beowulf klasteri (po prvoj tako načinjenoj mašini). Uobičajeno je da Beowulf klasteri koriste Linux kao operativni sistem na svojim nodovima.

Beowulf klaster, gledano sa spoljne mreže, deluje kao jedan računar, ali je u stvari u pitanju grupa običnih računara povezanih u mrežu, svaki sa svojim operativnim sistemom, IP adresom i svaki sa svojim setom programa koji se izvrsavaju. Aplikativni programi koji se izvrsavaju na Beowulf klasteru komuniciraju međusobno prilikom rada, a sitemski su nezavisni jedni od drugih.

Svarog klaster je specifičan po tipu mreže koji se koristi za povezivanje njegovih nodova - Myrinet mreži. Ovo je specijalno dizajnirana ultrabrza racunarska mreža (2Gbps) koja se koristi u HPC Beowulf klasterima i u SAN mrežama (storage area networks).

Računski nodovi su 'radna snaga' klastera - na njima se pokreću programi koji vrše izračunavanja. Oni za međusobnu komunikaciju koriste Myrinet mrežu. Master nod upravlja klasterom (to je jedini računar koji je vidljiv sa spoljne mreže i on pretstavlja ceo klaster u komunikaciji sa ostalim računarima). Njegov zadatak je da se preko njega upravlja sistemom, omogući pristup sistemu i on radi i kao NFS fajl server za smeštanje ulaznih i izlaznih podataka. Ovaj server za pristup nodovima koristi kombinaciju Myrinet mreze i FastEthernet mreže. Svarog ima 9 nodova (Dell PowerEdge 500SC) i jedan master nod (Dell PowerEdge 2500). Sa postojećom Myrinet opremom kojom ETF raspolaže, Svarog može narasti do 32 noda.

Nalog za rad na klasteru mogu dobiti svi oni kojima je klaster zaista neophodan.
Za informacije obratite se sistemskoj podršci RC ETFa.

Kako je tekla donacija

Pogledajte prepisku o donaciji i galeriju slika.


Poklonjena oprema