Donatori i donacije
Naša misija
Pravna dokumenta

Microsoft opremio jednu računarsku učionicu Edukacionog centra ETF-a

Microsoft je kompanija koja, od kako je osnovana njena kancelarija u Beogradu, pruža veliku podršku Elektrotehničkom fakultetu. Osim što je omogućila studentima i nastavnicima Fakulteta da koriste besplatno, ili po izuzetno povoljnim cenama, njihove licencirane softvere, Elektrotehnički fakultet u Beogradu dobio je i veliku donaciju od Microsofta, odnosno od Microsoft Software d.o.o., Srbija i Crna Gora. Poklon se sastoji od 16 desktop računara tipa HP d230 MTP4 i 15 stolova za računare. Najzaslužniji za ovu donaciju su Dejan Cvetković, generalni direktor SCG-kancelarije i Jasmina Pilipović, direktor akademskog programa. Fakultet im se zahvaljuje na angažovanju, pokazanom razumevanju i ljubavi prema kući u kojoj su se školovali.

Na fakultetu je tako formirana MS učionica u koju je smeštena poklonjena oprema i koja se nalazi na spratu Računskog centra. Prema ugovoru o donaciji, MS učionica treba prvenstveno da se koristi za komercijalne MS kurseve iz programa MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance), ali samo za akademsku populaciju, a po cenama nižim od regularnih. Zarada od kurseva je takođe deo donacije Elektrotehničkom fakultetu.

Svečano otvaranje učionice bilo je 25.12.2003 na Dan Elektrotehničkog fakulteta.

U MS učionici održano je do sada nekoliko internih kurseva, koji su ujedno bili i vežba za naše predavače. Održana su dva kursa za administritativno osoblje i kurs 2274 za zaposlene u Računskom centru.