Donatori i donacije
Naša misija
Pravna dokumenta

Elektrotehnički fakultet dobio je vrednu donaciju od Hewlett Packarda

Elektrotehnički fakultet dobio je vrednu donaciju od Hewlett Packarda u vrednosti od 38.143 $,
a koja se sastoji u sledećoj opremi:

  • 2 (dva) HPrx2600 CPU servera
  • 7 (sedam) PCa
  • 7 (sedam) FP5315 monitora
  • i prateći softver i komponente

Oprema je poklonjena za rad na projektu “Formiranje virtuelne laboratorije”, koji se radi u Inovacionom centru ETFa, a u okviru UNESCO – Hewlett Packard Partnership, Piloting Solutions for Alleviating Brain Drain in South East Europe. Fondacija UNESCO je obezbedila budžet od 17.500 $ za projekat.

Učesnici na projektu su: Katedra za automatiku i Sustainable Interaction Systems Group, Laboratoire d’Automatique, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland

Elektortehnički fakultet (Katedra za automatiku i Inovacioni centar ETFa) zahvaljuju se UNESCO-u (gospodinu Howard-u Moore, direktoru, i gospođi Iulia Nechifor, koordinatoru projekta, kancelarija UNESCO-a, Venecija, i gospođi Stamenki Uvalić-Trumbić, direktoru, Sektor za obrazovanje UNESCO-a, Pariz), kao i Hewlett Packard-u (gospodinu Michel Bernard-u, direktoru Akademskog programa Hewlett Packarda, Zeneva, gospodji Helen Belndorfer, Hewlett Packard, Bec, gospodinu Slobodanu Radiću, direktoru, i gospođi Nataši Saračević, Hewlett Packard, SCG)Nameštanje učionice sa opremom koju je poklonio HP za UNESCOv projekat

Gospodin Howard Moore govori o projektima UNESCO-a Prof Željko Đurović, koordinator projekta, govori o projektu ''eLab-Piloting distance Lab experiments''
Izlaganje gospodina Slobodana Radića Gosti na promocijiGosti obilaze učionicu u kojoj je poklonjena HP oprema