„TES Electronic Solutions“ (Nemačka) nudi stipendije

TES Electronic Solutions je globalni lider u inovacijama u svakoj fazi dizajna i proizvodnje elektronike po narudžbi. Mi smo high-tech B2B (bussines to bussiness) firma sa dizajn centrima na tri kontineta, sa više od 800 ljudi (Evropa 600, Azija 200, SAD 20). Mi razvijamo napredne tehnologije i referentna rešenja za mušterije, čak i pre nego što ih oni zatraže; od RF/Analog /Mixed Design ASIC do Digital ASIC, od Embedded softvera do kompletnih sistemskih platformi, Wireless and High Speed Hardware Development, uključujući i proizvodnju u Francuskoj i Maleziji. Naši hardver i softver IP Cores i referentne platforme kombinovane sa značajnim investicijama u R&D donose našim mušterijama korist u vidu brzog stavljanja na tržište zahtevnih proizvoda visoke tehnologije.

Tako, bez obzira da li imate dizajn koji treba proizvesti, ili koncept koji treba razviti - TES je vaš resurs u jednom koraku.

TES Logo
TES Slika1

TES Slika2

U sklopu saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom u  Beogradu, a preko ETF BAFA, TES Electronic Solutions nudi stipendije za stručne prakse i posao na veoma atraktivnim projektima iz oblasti:

Analog Mixed Signal (and RF) IC Designers

1 projekt menadžerIC Design

Obuka bi bila u „TES Design Center“, u Štutgartu (Nemačka) u trajanju od 3-6 meseci. Početak prakse bi bio 1. februara ili 1. jula 2007.

TES obuka obuhvata: troškove putovanje o TES-ovom trošku, troškove vize, zdravstveno osiguranje (potrebno dodatno za dobijanje vize iz Srbije). Smeštaj bi bio u iznajmljenim stanovima (2-3 praktikanta u stanu). Mesečno bi se dobijalo 500 evra za ostale troškove.

Mentori bi bili doktori nauka sa višegodišnjim iskustvom u tim oblastima.

U oblasti IC Design je predviđen kurs/obuka za korišćenje kompletnog CADENCE Analog IC Design Flow Tools.

Postoji mogućnost dalje saradnje ili stalnog zaposlenja u Nemačkoj ili TES dizajn centru u Beogradu, posle uspešnog završetka obuke. 

Moguće je proširenje aktivnosti ka izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova ako se napravi dogovor o mentorisanju sa ETF profesorima posle stručne prakse.

TES traži kandidate koji ispunjavaju sledeće uslove:

  1. apsolvent ETF  (apsolvirano 8 semestara), iskusan diplomac, postdiplomac ETF,
  2. odlično znanje pisanog i govornog engleskog,
  3. poznavanje i korišćenje Linux Workstation je prednost,
  4. visoka prosečna ocena (preko 8,5) i obavezno visoke ocene iz Elektronike 1 i 2, za ASIC; odnosno iz predmeta koji pokrivaju Network Protocols (Telekomunikacione mreže; Računarske osnove i primena Interneta) i Embedded systems (real-time programski jezici i ostali relevantni predmeti sa Elektronike) za softver,
  5. komunikativnost, izuzetna motivisanost i podobnost za timski rad. 

Postoji mogućnost da će se polovinom novembra održati prezentacija kompanije u Beogradu. U planu su telefonski intervjui za drugi krug selekcije. 

Da bi ste konkurisali, pošaljite CV na engleskom na jednoj strani i eventualnu prateću dokumentaciju na:
grant@tesbv.com
uz naslov:
ETF Grants - TES Electronic Solutions

JOŠ DETALJA (PDF)