ЕТФ БАФА скупштина 2007.

Слике

Владанине слике
Момине слике

Извештај са Годишње скупштине за 2007 годину Фонда Електротехничког факултета у Београду – ЕТФ БАФА

У суботу 22 децембра у 11 сати одржана је Годишња скупштина Фонда, односно ЕТФ Бафа. На скупштини је било присутно 98 алумнијаца. Скупштина је преношена преко видеострима и на Интернету ју је пратило 33 (било је висе качења на видеостриминг, али су кратко трајала)

Скупштину су водили Владана Ликар Смиљанић, председник Управног одбора БАФА, и Дејан Поповић, члан Управног дбора.

Дневни ред је био следећи:

 1. Извештај о раду - подносилац Владана Ликар Смиљанић
 2. Проглашење победника ЕТФ БАФА УСА конкурса за најбољи пројекат студената на редовним студијама на ЕТФ-у (дипломски рад или рад објављен на конференцији или у часопису)
 3. Верификација представника Колективних чланова
 4. Предлози за рад у следећој години
 5. Разно

Најпре је декан Миодраг Поповић поздравио скуп и казао пар речи о значају БАФА.

Затим је Дејан Поповић одржао ин мемориам изузетно леп говор о животу и раду господина Ивана Рашовића, великог донатора Електротехничког факултета. In memoriam Ивану Рашовићу - презентација Дејана Поповића.

После тога се прешло на дневни ред.

Тачка 1. Владана Ликар Смиљанић је поднела проширени извештај о раду. Наиме на последњем састанку Управног одбора предложено је и усвојено да се исприча све, наравно у краћем обиму, од како је настала БАФА. Констатовано је да су се циљеви БАФА временом мењали и да данас као најважније циљеве БАФА треба означити: дружење кроз разне организоване акције, међусобно повезивање и помагање, међусобно повезивање и помагање у стручном смислу, подршка и помоћ факултету кад год се укаже потреба, као и лобирање за ЕТФ.

Тачка 2. На конкурс ЕТФ БАФА УСА за најбољи пројекат студената на редовним студијама на ЕТФ-у (дипломски рад или рад објављен на конференцији или у часопису) пријављена су 32 рада. Два рада нису задовољавала услове: један није имао тражену документацију, други је био дипломски рад који је урађен у прошлој школској години. Од 30 пријављених радова жири је предложио, а ЕТФ БАФА УСА прихватила, да се награде поделе следећим кандидатима

 1. Милош Јорговановић (област Електроника, ментор Јелена Поповић) – прва награда
 2. Томислав Милошевић (област Телекомуникације, ментор Наташа Нешковић) – друга награда
 3. Никола Томашевић (област Микроталасна техника и антене, ментор Антоније Ђорђевић) – друга награда

На Скупштини су објављена имена победника, победницима честитано и додељене награде. Од ментора је била присутна Јелена Поповић. Друга два ментора су била на путу.

Тачка 3. На Скупштини је извршена и верификација представника колективних чланова, који су на овај начин постали и званично чланови Управног одбора. То су:

 • Класнић Глишо (ТЕНТ)
 • Мирјана Кнежевић (Телеком)
 • Предраг Мићовић (ИРИТЕЛ)
 • Драган Радојевић (Пупин-Аутоматика)
 • Љиљана Николић (ЕМС)
 • Жељко Лукач (Информатика)
 • Жарко Јанда (Институт Никола Тесла)
 • Љиљана Нимрихтер (генерација 67)
 • Мирјана Јарић Чирић (генерација 67)

Сви чланови су изабрани гласањем и то једногласно.

Тачка 4. Продискутовано је о будућем раду. Наглашено је да треба да се идеја БАФА шири и да се што више наших дипломираних студената и пријатеља укључи у акције БАФА.

Констатовано је да комисије које постоје у правилницима треба попунити члановима и активирати. Такође је констатовано да је практично Управни одбор заједно са колективним члановима одрадио, и то врло успешно, велики број послова које по правилнику ради Комисија за развој Фонда.

Тачка 5. Под разно је предложено да ЕТФ постане српски бренд - предложила ју Ксенија Пјешчић Лебедински. Момчило Симић је предложио да се направи списак етф-оваца где ко шта ради у свету и на каквој је позицији, што би у стручном смислу било добро и за међусобно повезивање, за ЕТФ, а и за државу. Како то да се све то изведе остало је да се види у оквиру Управног одбора. Предложено је да се мало погурају наши у Канади, где их има много и где су појединачно активни, да организују Канадско удружење ЕТФ БАФА Канада. Сви присутни су били позвани одмах после завршетка Скупштине у клуб код Шокија, као и на бал који се одржавао исто вече.

ЕТФ БАФА УСА награде

Удружење дипломираних студената Електротехничког факултета у Београду из Сједињењих Држава ETF BAFA USA је одлучило да награди студенте Електротехничког факултета за најбољи пројекат у току школске године 2006/2007. Под пројектом се подразумева дипломски рад или публиковани рад.
Да бисте се пријавили на конкурс треба да попуните пријаву, приложите препоруку ментора и приложите рад у папирнатој и електронској форми. Ове документе предати секретарици декана. Детаљније и пријава.

Због великог броја пристиглих радова, резулатати конкурса биће објављени и награде подељене на Годишњој скупштини БАФЕ, 22 децембра, 11 часова, сала 70 ЕТФ.

Чланови жирија

Београдски жири:
декан Миодраг Поповић
продекан Јелица Протић

Слободан Вукосавић (енергетика)
Александар Нешковић (телемокуникације)
Предраг Пејовић (електроника)
Жељко Ђуровић (аутоматика)
Вељко Поткоњак (роботика)
Мило Томашевић (рачунари)
Предраг Мићовић (ИРИТЕЛ) председник жирија

Београдски жири одабира пријављене пројекте и шаље их члановима жирија у УСА

Светислав Ђурић
Јасмина Вујић

који доносе коначну одлуку и додељују награде.