Kонкурс за награду BAFA U.S.A.

Удружење бивших студената и пријатеља Електротехничког факултета BAFA U.S.A. је одлучило да додели три награде студентима за најбоље дипломске радове који су одбрањени у периоду од 1. октобра 2007 до дана објављивања овог Конкурса.

Стручни жири који чине наставници и сарадници Електротехничког факултета у Београду ће одабрати три дипломска рада од радова који буду пријављени на овај Конкурс. Кандидат чији рад се изабере као најбољи ће добити главну награду: посета BAFI U.S.A., односно боравак који траје недељу дана у САД. BAFA U.S.A. је у договору са награђеним учесником Конкурса организатор путовања, и плаћа трошкове боравка и путовања. Кандидати чији су дипломски радови ушли у ужи избор (два рада) ће добити равноправне награде у износу од 500 УСД.

Услови за пријављивање:

  • Кандидат који се пријављује треба да је завршио четворогодишње школовање које је еквивалентно 240 ECTSа у предвиђеном року од 4 године.
  • Дипломски рад треба да је урађен самостално, а датум одбране мора да припада периоду 1. октобар 2007. године до дана објављивања овог конкурса.
  • Дипломски рад треба да је урађен на Електротехничком факултету у Београду. Неће се разматрати радови који су урађени у току боравка у некој другој наставно-научној установи у Србији или ван ње.
  • Пријава на Конкурс се мора поднети пре 1. децембра 2008. године на формулару који је на wеб страни Алумни организације (http://alumni.etf.rs)
  • Уз пријаву треба предати једну копију дипломског рада и ЦД на коме се налази Adobe pdf верзија дипломског рада;
  • Уз пријаву треба предати писмо руководиоца дипломског рада које треба да садржи основне податке о дипломском раду и оцену руководиоца рада. Ово писмо треба да се налази у залепљеној коверти која је потписана и на којој је написано име кандидата. Садржај писма остаје пословна тајна жирија и неће бити коришћен у друге сврхе. Садржај писма неће бити доступан кандидату.
  • Уз пријаву треба доставити и додатак дипломи који садржи списак предмета које је студент положио, који показује редовност студирања.
  • Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.
  • Одлука о наградама ће бити саопштена на Скупштини БАФЕ ЕТФ, 28. децембра 2008. године. Дипломе и новчане награде ће бити додељене на Балу БАФА ЕТФ који ће се одржати 28. децембра 2008. године са поетком у 20 часова у Свечаној Сали Грађевинског факултета, И спрат, Булевар краља Александра 73.
  • Жири ће после доношења одлуке и јавног саопштавања резултата објавити на wеб страни Алумни организације БАФА ЕТФ списак пријављених кандидата, наслове и имена наставника који су руководили дипломским радовима. На истој страни ће бити објављен и списак добитника награда.

Пријава

Пријава на Конкурс 2008 за најбољи дипломски рад на основним академских студијама

Пријављујем се на Конкурс БАФЕ У.С.А. за најбољи дипломски рад на основним академским (четворогодишњим) студијама. Прихватам де мој рад и остале документе прегледа Жири који чине наставници и сарадници Факултета. Прихватам да на крају такмичења моје име и презиме, наслов дипломског рада и име руководиоца дипломског рада буду објављени на wеб страни Алумни организације БАФА ЕТФ.

Сви подаци су неопходни!

Дипломски рад и сав пратећи материјал предати секретарици Декана Данки Деспотовић.