Konkurs za nagradu BAFA U.S.A.

Udruženje bivših studenata i prijatelja Elektrotehničkog fakulteta BAFA U.S.A. je odlučilo da dodeli tri nagrade studentima za najbolje diplomske radove koji su odbranjeni u periodu od 1. oktobra 2007 do dana objavljivanja ovog Konkursa.

Stručni žiri koji čine nastavnici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu će odabrati tri diplomska rada od radova koji budu prijavljeni na ovaj Konkurs. Kandidat čiji rad se izabere kao najbolji će dobiti glavnu nagradu: poseta BAFI U.S.A., odnosno boravak koji traje nedelju dana u SAD. BAFA U.S.A. je u dogovoru sa nagrađenim učesnikom Konkursa organizator putovanja, i plaća troškove boravka i putovanja. Kandidati čiji su diplomski radovi ušli u uži izbor (dva rada) će dobiti ravnopravne nagrade u iznosu od 500 USD.

Uslovi za prijavljivanje:

  • Kandidat koji se prijavljuje treba da je završio četvorogodišnje školovanje koje je ekvivalentno 240 ECTSa u predviđenom roku od 4 godine.
  • Diplomski rad treba da je urađen samostalno, a datum odbrane mora da pripada periodu 1. oktobar 2007. godine do dana objavljivanja ovog konkursa.
  • Diplomski rad treba da je urađen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Neće se razmatrati radovi koji su urađeni u toku boravka u nekoj drugoj nastavno-naučnoj ustanovi u Srbiji ili van nje.
  • Prijava na Konkurs se mora podneti pre 1. decembra 2008. godine na formularu koji je na web strani Alumni organizacije (http://alumni.etf.rs)
  • Uz prijavu treba predati jednu kopiju diplomskog rada i CD na kome se nalazi Adobe pdf verzija diplomskog rada;
  • Uz prijavu treba predati pismo rukovodioca diplomskog rada koje treba da sadrži osnovne podatke o diplomskom radu i ocenu rukovodioca rada. Ovo pismo treba da se nalazi u zalepljenoj koverti koja je potpisana i na kojoj je napisano ime kandidata. Sadržaj pisma ostaje poslovna tajna žirija i neće biti korišćen u druge svrhe. Sadržaj pisma neće biti dostupan kandidatu.
  • Uz prijavu treba dostaviti i dodatak diplomi koji sadrži spisak predmeta koje je student položio, koji pokazuje redovnost studiranja.
  • Neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.
  • Odluka o nagradama će biti saopštena na Skupštini BAFE ETF, 28. decembra 2008. godine. Diplome i novčane nagrade će biti dodeljene na Balu BAFA ETF koji će se održati 28. decembra 2008. godine sa poetkom u 20 časova u Svečanoj Sali Građevinskog fakulteta, I sprat, Bulevar kralja Aleksandra 73.
  • Žiri će posle donošenja odluke i javnog saopštavanja rezultata objaviti na web strani Alumni organizacije BAFA ETF spisak prijavljenih kandidata, naslove i imena nastavnika koji su rukovodili diplomskim radovima. Na istoj strani će biti objavljen i spisak dobitnika nagrada.

Prijava

Prijava na Konkurs 2008 za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskih studijama

Prijavljujem se na Konkurs BAFE U.S.A. za najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim (četvorogodišnjim) studijama. Prihvatam de moj rad i ostale dokumente pregleda Žiri koji čine nastavnici i saradnici Fakulteta. Prihvatam da na kraju takmičenja moje ime i prezime, naslov diplomskog rada i ime rukovodioca diplomskog rada budu objavljeni na web strani Alumni organizacije BAFA ETF.

Svi podaci su neophodni!

Diplomski rad i sav prateći materijal predati sekretarici Dekana Danki Despotović.