Godišnja skupština za 2008 godinu Fonda Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu – ETF BAFA Srbija

Obaveštavamo i istovremeno pozivamo diplomirane inženjere i prijatelje Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na

Godišnju skupštinu Fonda Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu – ETF BAFA Srbija,

koja će se održati u nedelju 28. decembra u sali 70 od 11 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izveštaj o radu u 2008 godini. Izvestilac je Vladana Likar Smiljanić, predsednik Upravnog odbora Fonda ETF BAFA.
  2. Rezultati konkursa za tri najbolja diplomska rada na ETF-u u Beogradu u 2008 godini, koju dodeljuje ETF BAFA SAD. Izvestilac je prof Dr Dejan Popović, član Upravnog odbora Fonda ETF BAFA.
  3. Okrugli sto čija je tema:

Svetska ekonomska kriza i elektroinženjerska struka - problemi i mogućnosti.

Nenad Vujić, dipl. inž., CA, USA - uvodničar
Dr Jelena Gođevac, dipl. inž., MEA  www.mea-i.org , Švajcarska - uvodničar
Prof. Dr Rajaković Nikola, ETF, Državni sekretar Ministarstva za Energetiku - uvodničar
Dr Batanović Vladan, dipl. inž., direktor instituta ''M. Pupin'' - uvodničar
Dr Petrović Zoran, dipl. inž., dopisni član SANU, Institut za fiziku, predsednik Zajednice instituta Srbije
Mr Siniša Davitkov, dipl. inž., direktor IRITEL-a

  1. Smernice za rad ETF BAFA u 2009 u svetlu razmatranja u okviru tačke 3. Da li ETF BAFA može da pomogne svom staležu?
  2. Razno.

Skupština će biti direktno prenošena preko interneta na sajtu BAFE, odnosno na adresi http://alumni.etf.bg.ac.rs