Svečana dodela nagrada ETF BAFA SAD

Nagrade, koje je donela Nevena Vujić iz SAD, svečano su podeljene u sobi dekana u ponedeljak 9. februara.

Nagrade ETF BAFA SAD

Posle detaljnog pregleda i konsultacija žiri je od 10 prijavljenih jednoglasno predložio, a ETF BAFA USA prihvatila, da se nagrade podele sledećim kandidatima:

1 nagrada – 7 dana boravka u SAD sa plaćenim putem i boravkom

 • Aleksandar Bojarov
  Simulacija kinetike radiofrekventne kapacitivno spregnute plazme
  Mentor Dr. Zoran Lj. Petrović

3 druge nagrade u vrednosti od 500 SAD dolara

 • Nagrada BAFA SAD
  Igor Anđelković
  Heuristika zasnovana na pokrivenosti bazičnih blokova za alate za proveru modela
  Mentor Dr. Dragan Bojić

 • Nagrada BAFA SAD Marko Carević
  FPGA implementacija funkcije segmentacije/desegmentacije za različite klase saobraćaja
  Mentor Dr Aleksandra Smiljanić

 • Nagrada BAFA Srbija
  Bratislav Svetozarević
  Modeliranje i projektovanje nelinearnih zakona upravljanja multivarijabilnim sistemom magnetne levitacije
  Mentor Dr Trajko Petrović

Nagrade će biti svečano uručene početkom februara, tačan datum biće objavljen naknadno.

 • slika 1
 • slika 2
 • slika 3
 • slika 4
 • slika 5
 • slika 6
 • slika 7
 • slika 8
 • slika 9
 • slika 10
 • slika 11
 • slika 12
 • slika 13
 • slika 14
 • slika 15
 • slika 16
 • slika 17