Izveštaj sa godišnje skupštine ETF BAFA 2009 i okruglog stola

U subotu, 26.12.2009. u 11 časova, u amfiteatru 56, održana je

Godišnja skupština ETF BAFA 2009 sa Okruglim stolom

Dnevni red:

 • Izveštaj o radu
 • Prijem novih članova Upravnog odbora BAFA
 • Objavljivanje rezultata konkursa za najbolji diplomski rad
 • Okrugli sto čija je tema "Ima li ETF plan za svetlu budućnost"

Uvodničari Okruglog stola su bili:

 • Prof. dr Miodrag Popović, Dekan ETF, dopisni član AINS,
 • Prof. dr Dejan Popović, dopisni član SANU, dopisni član AINS,
 • Prof. dr Branko Kovačević, rektor BU, redovni član AINS.

Skupštini su prisustvovali i prof. Dr Miloš Nedeljković, državni sekretar Min za nauku, rektor prof. Dr Branko Kovačević, dekan ETF-a prof. Dr Miodrag Popović, predsednik Nacionalnog saveta za Visoko školstvo prof dr Srđan Stanković, predsednik Nacionalnog saveta za obrazovanje prof. Dr Radunović Desanka i prorektor BU prof. Dr Marko Ivetić. Skupštini je prisustvovao i naš veteran, bivši dekan ETF-a prof. Dr Dimitrije Tjapkin. Vladana Likar Smiljanić, predsednik Upravnog odbora Fonda ETF BAFA, otvorila  je Godišnju skupštinu ETF BAFA i pozdravila prisutne goste. Zatim je podnela izveštaj o radu Upravnog odbora za 2009 godinu, koji možete pročitati na linku Izveštaj BAFA za 2009 godinu.

2. Skupština je jednoglasno prihvatila  da se Upravni odbor proširi za dva člana:  Ušjak Andreju iz Kanade, kojeg je predložio UO, i koleginicu Marinu Šoškić Kostić iz Nemačke, koja je predložena na samoj Skupštini, a da se dosadašnjim članovima UO produži mandat. Nadzorni odbor ostao je isti.

3. Predsednik komisije Prof dr Pejović je proglasio pobednike konkursa. Prvu nagradu, put u SAD i boravak od nedelju dana osvojio je Nikola Prodanović. Drugu nagradu u iznosu od 500$ osvojio je Dario Jeremić. Treću nagradu od 500$ trebali su da podele Miloš Kostić i Lazar Vurdelja, ali je u zadnjem trenutku odlučeno da se doda još 500$, tako da su svi kandidati, sem prvonagrađenog dobili istu sumu za nagradu. Detaljno o sastavu žirija, temama diplomskih radova i mentorima, i nagrađenim studentima možete pročitati na linku Izveštaj konkursne komisije za izbor najboljeg diplomskog rada

4. Okrugli sto sa  temom "Ima li ETF plan za svetlu budućnost" Organizacija: Udruženje bivših studenata i prijatelja Elektrotehničkog fakulteta (ETF BAFA), Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS) - Odeljenje elektrotehničkih nauka i uprava ETF Podteme su bile:

 • Da li je ETF prošao kroz maksimum kvaliteta ili je prvi izvod još uvek pozitivan?
 • Oseća li ETF svetsku krizu inženjerije?
 • Da li „Bolonja” daje prve vidljive (dobre?) rezultate?
 • Može li se predvideti i planirati (bolja) ETF budućnost?
 • Šta smeta povećanju uspešnosti ETF? (sadašnji propisi, okoštali Univerzitet, kriza Srbije, neravnomerno kvalitetni ETF kadrovi po oblastima - katedrama, nekompetentna prosvetna i svekolika vlast,...)
 • Šta se može poboljšati sopstvenim snagama?
 • Koristi li i može li ETF koristiti svoju uspešnu dijasporu i udruženje ETF-BAFA?  

Okrugli sto je otvorio Miloljub Smiljanić, član UO BAFA i redovni član AINSe. Naglasio je i uspešnost prethodnog Okruglog stola.

Uvodničari su dali informacije o trenutnom stanju na našem, kao i na stranim fakultetima. Posebno su razmatrani struktura prihoda, potrebe fakulteta, nivo znanja studenata pri upisu  i posle diplomiranja, doktorske studije, Bolonja, struktura nastavnog kadra...

Izlaganja uvodničara se mogu videti na linku Prezentacije sa Okruglog stola Dekan ETF-a prof. Dr Miodrag Popović je izneo statističke podatke: broj diplomiranih studenata, mastersa, magistarskih i doktorskih radova, podatke o nastavnom kadru i zaposlenima. Izneo je dobre i loše strane sadašnjosti i perspektive. Analizirao je strukturu prihoda i očekivani odnos srednjoškolaca prema upisu na ETF.

Razvoj sopstvenim snagama može ići kroz:

 • veće učešće u novim projektima EU
 • nastavu na engleskom jeziku
 • veća stimulacija naučnog rada
 • BAFA ''netvorking''

Prof. dr Dejan Popović je najveći deo izlaganja posvetio poređenju univerziteta kod nas i u Evropi. Pored ostalog, dao je prikaz strukture prihoda, strukture osnovnih, masters i doktorskih studija. Posebno je naglasio način izbora i dinamiku razvoja doktorskih studija u inostranstvu. 

Prof. dr Branko Kovačević, rektor BU, je takođe dao strukturu prihoda od BND i Ministarstva prosvete. Naglasio je da radimo sa izuzetno malim sredstvima. a ipak se integrišemo u pravila EU. Kao i prethodnici, predstavio je smisao Bolonje, a u sklopu toga i sadašnju i očekivanu prolaznost studenata. Doktorske studije i ''mobiliti'' sistem su takođe bili deo njegovog izlaganja.

Posle uvodnih izlaganja razvila se vrlo kvalitetna diskusija.

U diskusiji su učestvovali: Aleksandar Nešić,  Branka Jokanović, Jasmina Vujić (sa PPT prezentacijom), Marija Šokčić-Kostić (sada NUKEM, Nemačka), Srđan Stanković, Miodrag Bakić (SIEMENS, Beograd) i Jovan Nahman. Mišljenja su bila da je neophodno ponovo povezati fakultet sa privredom na način kako je to ranije funkcionisalo: raditi projekte za ministarstva ili ustanove.Takođe je neophodno sprečiti inflaciju doktorata. Prof. dr Jasmina Vujić, dekan Nuklearnog fakulteta na Berkliju, dala je vrlo iscrpnu prezentaciju stanja u SAD. Smatra da je rangiranost fakulteta veoma važna za odluku  studenata o upisu. Predstavila je strukturu prihoda, kao i mogućnosti profesora na univerzitetu. Smatra da su naši studenti veoma dobri u inostranstvu. Dala je i viđenje Bolonje u Americi.

Dr Stanković Srđan je komentarisao reforme i akreditaciju. Takođe je dao viđenje opsega osnovnih, masters i doktorskih studija.

Marina Šoškić Kostić je dala prikaz nemačkog iskustva za  osnovne i doktorske studije Dipl ing Miodrag Bakić, zaposlen u Simensu, smatra da je vrlo važno da tzv. srednji nivo stručnosti dipl inženjera bude na visokom i u tom smislu je i rangiranost fakulteta bitna.

Generalno, okrugli sto je uspeo jer je dat dobar snimak sadašnjeg stanja. Problemi su označeni i date smernice za rešavanje nekih od problema. Takođe je i broj učesnika bio značajan (80 upisanih od prisutnih, ali ima ih koji su prisustvovali, ali se nisu upisali), naročito onih koji su pratili preko interneta (210 ulogovanih).

Slike sa okruglog stola naći ćete na linku Okrugli sto.

 

Vladana Likar Smiljanić