Organizacija BAFA USA donela je odluku o stipendistima za 2017/2018. školsku godinu sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnici spendija su:

  1. Jana Kragović, student treće godine na studijskom programu Softversko inženjerstvo
  2. Nikola Opačak, student master studija na modulu Nanoelektronika i fotonika
  3. Dimitrije Kotur, student doktorskih studija na modulu Elektroenergetske mreže i sistemi

Priznanja stipendistima će se podeliti na Balu Elektrotehničkog fakulteta 24. decembra 2017. koji će se održati od 20.00 časova u Svečanoj sali na prvom spratu zgrade tehničkih fakulteta.