Predavanje u okviru proslave 40 godina od upisa ETFa generacije 1978 EL

Od inženjera do nezavisnog poslovnog konsultanta

Vreme: 02.06.2018 u 12č.

Mesto: Amfiteatar 65, ETF

Predavač: Dr. Jelena Vučetić, predsednik i CEO Alpha Mission, Inc.

Pripremajući se da diplomirate, sigurno provodite dosta vremena razmišljajući šta ćete da radite posle diplomiranja. Verovatno ćete početi da radite, nastavite studije, putujete, pravite lične/porodične planove, a možda razmišljate i da pokrenete svoj biznis.
Svi ovi planovi su ostvarljivi, ali zahtevaju dosta priprema, rada i spremnosti da preuzmete izvestan rizik.
Naše savremeno okruženje pruža neverovatne mogućnosti, ali i globalnu konkurenciju, složenost proizvoda i zahteva tržišta, ograničen pristup finansijama, rizik od neefikasnog upravljanja resursima, lošeg donošenja strateških odluka.
Od početka do kraja vaše karijere, očekujte da ćete verovatno promeniti nekoliko kompanija i industrija, da ćete stalno morati da učite nove stvari i da ćete morati da budete fleksibilni i zainteresovani da usvojite nove ideje, načine poslovanja i nove profesionalne mogućnosti.
U toku ovog predavanja, razgovaraćemo o profesionalnom razvoju od inženjera-početnika, preko iskusnog inženjera koji, ili radi u velikoj organizaciji, ili u svojoj firmi, do uspešnog menadžera ili konsultanta u nekoj tehnološkoj oblasti.


Biografija predavača

Dr. Jelena Vučetić je osnivač konsultantske fime Alpha Mission, Inc. sa sedištem u Aleksandriji (Virdžinija, SAD). Fokus ove firme je u oblasti telekomunikacija, računara, tehnologije, aplikacija i obrazovanja preko Interneta, uključujući inženjering, strateško planiranje, patente, marketing, prodaju, operacije i proizvodnju.
Pre Alpha Mission, Inc, Dr. Vučetić je osnovala firmu za razvoj i proizvođu opreme i softvera za bežične telekomunikacije - DTI. Firma je uspešno prodata u 2003. godini.
Dr. Vučetić je diplomirala, magistrirala i doktorirala na ETF-u u Beogradu, a takođe je magistrirala i biznis u SAD (University of Phoenix).
Autor je knjige "Postati uspešan tehno-preduzimač", četiri internacionalna patenta i mnogobrojnih publikacija. Doprinela je i razvoju nekoliko standarda u oblasti bežičnih telekomunikacija.
Dr. Vučetić predaje na post-diplomskim studijama (biznis i tehnologija) i radi kao mentor doktorskim i MBA kandidatima. Do sada je uspešno mentorisala više od 60 doktora nauka.