Rezultati konkursa ETF BAFA 2021. godine

Na osnovu Konkursa za nagradu BAFA USA za najbolje diplomske radove u školskoj 2020/2021, objavljujemo odluku Komisije za pregled prijavljenih diplomskih radova o nagrađenim radovima.

Bilo je 17 kandidata, svi kandidati su zadovoljili kriterijume uslova konkursa, a njihovi radovi su ocenjeni visokim ocenama od strane anonimnih, kvalifikovanih recenzenata (profesori Elektrotehničkog fakulteta).

Nagradu za najbolji diplomski rad od po 500 američkih dolara, ravnopravno dele:

Marko Šušnjar
za rad čiji je naslov
Autonomno istraživanje i mapiranje prostora upotrebom dva mobilna robota,
mentor: dr Kosta Jovanović, vanredni profesor

Katarina Obradović
za rad čiji je naslov
Analiza međusobnog uticaja vetroelektrana u Južnom Banatu usled efekta zavetrine,
mentor: dr Željko Đurišić, vanredni profesor

Isidora Teofilović
za rad čiji je naslov
Klasifikacija ručno pisanih cifara sveoptičkim višeslojnim perceptronom sa adaptivnom aktivacionom funkcijom,
mentor: dr Jasna Crnjanski, vanredni profesor

Pavle Divović
za rad čiji je naslov
Balansiranje skupova podataka korišćenjem neuralnih mreža,
mentor: dr Marko Mišić, docent

Nagrada koju dobija kandidat Pavle Divović nosiće ime "Laslo Kraus". O vremenu i načinu dodele nagrada dobitnici će biti blagovremeno obavešteni. Čestitamo svim dobitnicima

Izveštaj nagrade BAFA 2021.