NAŠE NAMERE I ZADACI

Mi smo tehnička elita Srbije i želimo sledeće stvari i ciljeve:

 • Da na sopstvenom primeru pokažemo kako se naš potencijal može iskoristiti za dobrobit svih,
 • Da pokažemo kako dijaspora može da plodno i korisno sarađuje sa ustanovama u matici,
 • Uspostavimo bolju stručnu, naučnu, obrazovnu i poslovnu saradnju sa kolegama i organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • Vratimo nekadašnji ugled Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu
 • Ujedinimo, preko prijateljskih veza, nekadašnje studente fakulteta i branimo naše zajedničke interese,
 • Podignemo nivo obrazovanja mladih inženjera,
 • Lobiramo za ETF,
 • Osiguramo pomoć starijih kolega mlađima – napravimo program po kome nekadašnji studenti (čak i ako nisu u Beogradu) mogu da prenesu svoje znanje mlađim kolegama,
 • Omogućimo učešće diplomiranih inženjera u radu fakulteta,
 • Finansiramo nagrade,
 • Finansiramo projekte sa inostranim partnerima,
 • Omogućimo razmenu naših studenata sa našim profesorima koji su u inostranstvu,
 • Finansiramo stipendije za strane studente koji žele da rade diplomske radove u Beogradu,
 • Iniciramo naučnu saradnju i predavanja stranih profesora,
 • Tražimo firme koje mogu da poklone knjige i opremu,
 • Finansiramo izgradnje nove zgrade fakulteta (za možda 20 godina ...)
 • Itd, itd ....