Pravna dokumenta

Posle Skupštine Fonda u decembru 2005, usaglašeni su predlozi novog statuta i pratećih dokumenata. Oni su stavljeni na ovaj sajt da bi svi mogli da ih pročitaju:

  1. Pravila Fonda (statut)
  2. Pravilnik o radu Fonda (dopuna Pravila)
  3. Poslovnik o radu Upravnog Odbora Fonda

Umesto naziva "Statut" se koristi naziv "Pravila" jer zakon tako zove statut za fondove. Pravilnik Fonda je interna dopuna Pravilima Fonda, koja su urađena po zakonima Srbije. Poslovnik o radu UOF reguliše interna pravila rada upravnog odbora.

Sem ovih dokumenata, možete pogledati i: