Zapisnik sa Okruglog stola „Energetika Srbije, gde smo i kuda idemo”

Održanog 29.10.2009., 18 časova, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, amfiteatar 56.

Okrugli sto su organizovali ETF BAFA i Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), a uz logističku podršku ETF-a. Događaj je  prenošen preko interneta na adresi http://alumni.etf.rs/okruglisto.

Prisutno: (samo) upisanih sa podacima za kontakt - 182

Prisutni po organizacijama:
ETF 25, AINS 17, VINČA 16, EMS 13, EPS 12, INT 8, IHTM 6, Student 5, EDB 4, MINISTARSTVA 4, HE ĐERDAP 3, VLASINSKE HE 2, TENT 2, ETF BANjA LUKA 2, ERG 2, ABS 2, ENERGOPROJEKT 2, TELEKOM 2, PRIVREDNA KOMORA 3 i još 33 organizacije sa po jednim predstavnikom + 13 penzionera + 13 nepoznatog porekla.

Uvodničari su bili:

 • Prof. Rajaković Nikola, državni sekretar u Ministarstvu Rudarstva i energetike,
 • Prof. Nahman Jovan, član AINS-a, odelenje elektrotehnike,
 • Stanojević Vera, dipl. inž. – Direktor sektora EPS-a, Direkcija za proizvodnju energije,
 • Prof. Vujić Jasmina, dekan fakulteta nuklearne tehnike na Univerzitetu Berkli – SAD,
 • Prof. Ćalović Milan, član AINS-a, odelenje elektrotehnike,
 • Prof. Oka Simeon, član AINS-a, mašinsko odelenje.

Predsedavao je Dr M. Smiljanić, član AINS-a, odelenje elektrotehnike.
Prilikom otvaranja M. Smiljanić je pozdravio Vladu Ajdačića, legendu Vinče, i Svetu Đurića, člana UO BAFA iz Kalifornije, koji su pratili sednicu preko interneta. Skup su pozdravili Dekan ETF-a prof Miodrag Popović u ime fakulteta, Vladana Likar Sminjanić u ime ETF BAFA i Zoran Đurić u ime AINS-a.

Uvodna predavanja su bila ilustrativna i korisna, delom i kritički intonirana u odnosu na strategiju, ali nažalost preduga, tako da su trajala 100 minuta umesto planiranog jednog sata.

N. Rajaković (15’) je dao u opštim crtama pregled stanja u energetici Srbije sa analizom problema i teškoća. Takođe je ukazao na poente Strategije Energetike kao i mere koje preduzima i preduzeće ih Ministarstvo Rudarstva i Energetike.

J. Nahman (15’) je dao sopstvenu analizu stanja, kod svih značajnih energetskih izvora sa predlozima konkretnih mera u svakoj oblasti.

V. Stanojević (12’) je prezentirala postignute rezultate EPS-a koji su ocenjeni kao veoma zadovoljavajući. EPS se pokazao kao stabilani i pouzdan sistem. Takođe su dati i neposredni planovi daljeg razvoja EPS-a.

Posle dužeg vremena se na našim prostorima čulo i o nuklearnoj energetici i to od tri uvodničara, naravno najviše od J. Vujić (24’) koja je celo (veoma inspirativno) izlaganje posvetila ovoj temi. Konstatovano je da se ovome mora posvetiti pažnja bez obzira na moratorijum. Ako su finansije problem može se ići i na regionalnu gradnju sa susednim državama.

M. Ćalović (21’) je ukazao na mogućnosti energije vetra, ali i na ograničenja ovog izvora.

S. Oka (12’) je obrazložio važnost mera za podizanje energetske efikasnosti, a čemu je i sa pravom značajna pažnja posvećena u Strategiji energetike i Strategiji nauke.

U radu okruglog stola uzeli su učešće i:

 1. Ninković Marko, dopunio podatke o nuklearkama,
 2. Milosavljević Branko, kritikovao preopširnost uvodničara i predložio nastavak okruglog stola,
 3. Gajić Aleksandar, govorio je o pomoći Japana kao repliku na pominjanje Japana,
 4. Rogović Radenko, postavio pitanje o mogućnosti odlaganja nuklearnog otpada u kosmosu (odgovor NE),
 5. Đajić Nenad, pohvalio organizaciju okruglog stola i predložio nastavak,
 6. Simić Momčilo, izneo svoja iskustva i saznanja u vezi rešenja za uštedu energije.

Konstantovano je da je okrugli sto imao impozantan broj učesnika. Zapaženo je značajno prisustvo mlađih, pa i studenata, što je inače retkost na ovakvim skupovima. To znači da je tema bila dobro odabrana, ali i da je sastanak dobro organizovan.

U organizaciji sastanka pored ETF-BAFA organizacije i AINS-a učestvovao je i Računski centar ETF-a sa logistikom – zahvaljujemo se Predragu Jelesijeviću, Srđanu Dackoviću i Koviljki Mladenović. Kompletne PPT prezentacije, slike i izveštaji, koje je postavio Mirko Kirović, se mogu naći na sajtu www.alumni.etf.rs, a CD sa audio-video snimkom se može dobiti na zahtev.

Beograd, 04.11.2009.
Zapisničar  M. Smiljanić