Записник са Округлог стола „Енергетика Србије, где смо и куда идемо”

Одржаног 29.10.2009., 18 часова, Електротехнички факултет у Београду, амфитеатар 56.

Округли сто су организовали ЕТФ БАФА и Академије инжењерских наука Србије (АИНС), а уз логистичку подршку ЕТФ-а. Догађај је  преношен преко интернета на адреси http://alumni.etf.rs/okruglisto.

Присутно: (само) уписаних са подацима за контакт - 182

Присутни по организацијама:
ЕТФ 25, АИНС 17, ВИНЧА 16, ЕМС 13, ЕПС 12, ИНТ 8, ИХТМ 6, Студент 5, ЕДБ 4, МИНИСТАРСТВА 4, ХЕ ЂЕРДАП 3, ВЛАСИНСКЕ ХЕ 2, ТЕНТ 2, ЕТФ БАЊА ЛУКА 2, ЕРГ 2, АБС 2, ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 2, ТЕЛЕКОМ 2, ПРИВРЕДНА КОМОРА 3 и још 33 организације са по једним представником + 13 пензионера + 13 непознатог порекла.

Уводничари су били:

 • Проф. Рајаковић Никола, државни секретар у Министарству Рударства и енергетике,
 • Проф. Нахман Јован, члан АИНС-а, оделење електротехнике,
 • Станојевић Вера, дипл. инж. – Директор сектора ЕПС-а, Дирекција за производњу енергије,
 • Проф. Вујић Јасмина, декан факултета нуклеарне технике на Универзитету Беркли – САД,
 • Проф. Ћаловић Милан, члан АИНС-а, оделење електротехнике,
 • Проф. Ока Симеон, члан АИНС-а, машинско оделење.

Председавао је Др М. Смиљанић, члан АИНС-а, оделење електротехнике.
Приликом отварања М. Смиљанић је поздравио Владу Ајдачића, легенду Винче, и Свету Ђурића, члана УО БАФА из Калифорније, који су пратили седницу преко интернета. Скуп су поздравили Декан ЕТФ-а проф Миодраг Поповић у име факултета, Владана Ликар Смињанић у име ЕТФ БАФА и Зоран Ђурић у име АИНС-а.

Уводна предавања су била илустративна и корисна, делом и критички интонирана у односу на стратегију, али нажалост предуга, тако да су трајала 100 минута уместо планираног једног сата.

Н. Рајаковић (15’) је дао у општим цртама преглед стања у енергетици Србије са анализом проблема и тешкоћа. Такође је указао на поенте Стратегије Енергетике као и мере које предузима и предузеће их Министарство Рударства и Енергетике.

Ј. Нахман (15’) је дао сопствену анализу стања, код свих значајних енергетских извора са предлозима конкретних мера у свакој области.

В. Станојевић (12’) је презентирала постигнуте резултате ЕПС-а који су оцењени као веома задовољавајући. ЕПС се показао као стабилани и поуздан систем. Такође су дати и непосредни планови даљег развоја ЕПС-а.

После дужег времена се на нашим просторима чуло и о нуклеарној енергетици и то од три уводничара, наравно највише од Ј. Вујић (24’) која је цело (веома инспиративно) излагање посветила овој теми. Констатовано је да се овоме мора посветити пажња без обзира на мораторијум. Ако су финансије проблем може се ићи и на регионалну градњу са суседним државама.

М. Ћаловић (21’) је указао на могућности енергије ветра, али и на ограничења овог извора.

С. Ока (12’) је образложио важност мера за подизање енергетске ефикасности, а чему је и са правом значајна пажња посвећена у Стратегији енергетике и Стратегији науке.

У раду округлог стола узели су учешће и:

 1. Нинковић Марко, допунио податке о нуклеаркама,
 2. Милосављевић Бранко, критиковао преопширност уводничара и предложио наставак округлог стола,
 3. Гајић Александар, говорио је о помоћи Јапана као реплику на помињање Јапана,
 4. Роговић Раденко, поставио питање о могућности одлагања нуклеарног отпада у космосу (одговор НЕ),
 5. Ђајић Ненад, похвалио организацију округлог стола и предложио наставак,
 6. Симић Момчило, изнео своја искуства и сазнања у вези решења за уштеду енергије.

Константовано је да је округли сто имао импозантан број учесника. Запажено је значајно присуство млађих, па и студената, што је иначе реткост на оваквим скуповима. То значи да је тема била добро одабрана, али и да је састанак добро организован.

У организацији састанка поред ЕТФ-БАФА организације и АИНС-а учествовао је и Рачунски центар ЕТФ-а са логистиком – захваљујемо се Предрагу Јелесијевићу, Срђану Дацковићу и Ковиљки Младеновић. Комплетне ППТ презентације, слике и извештаји, које је поставио Мирко Кировић, се могу наћи на сајту www.alumni.etf.rs, а ЦД са аудио-видео снимком се може добити на захтев.

Београд, 04.11.2009.
Записничар  М. Смиљанић