Spomenar

Generacija '45

Generacija '60

Fotoalbum sa sastanka generacije upisane 1960 godine u restoranu Radnički u četvrtak 29. maja 2008

Apsolventi '61