Управни одбор фонда

УОФ чине:
 1. Светислав Ђурић (САД)
 2. Милан Тадић (Немачка)
 3. Јелена Гођевац (Швајцарска)
 4. Љиљана Еванс-Таушановић (Велика Британија)
 5. Мирослав Живковић (Холандија)
 6. Александар Вајс (Народна банка Србије)
 7. Зоран Стевић (БУ, Технички Факултет Бор)
 8. Владана Ликар-Смиљанић (ЕТФ)
 9. Дејан Поповић (ЕТФ)
 10. Милољуб Смиљанић (ИХТМ)
 11. Александар нешковић (ЕТФ)
 12. Класнић Глишо (ТЕНТ)
 13. Мирјана Кнежевић (Телеком)
 14. Предраг Мићовић (ИРИТЕЛ)
 15. Драган Радојевић (Пупин-Аутоматика)
 16. Љиљана Николић (ЕМС)
 17. Жељко Лукач (Информатика)
 18. Жарко Јанда (Институт Никола Тесла)
 19. Љиљана Нимрихтер (генерација 67)
 20. Мирјана Јарић Чирић (генерација 67)
Савет ЕТФ је одредио Надзорни одбор Фонда ЕТФ, на период од две године:

Управни одбор фонда

Светислав Ђурић

Светислав Ђурић

Докторирао на ЕТФ-у 1968 године. Радио као експерт УН 1968-69 године. Дошао у С.А.Д. 1969 године. У С.А.Д. је радио у компанијама: General Radio (GenRad), Zoran, Zycad i Adaptec, као пројектант и руководилац пројектантских група и одељења (Engineering Manager). Бавио се пројектовањем акустичке инструментације, дигиталних тестера за штампане плоче и интегрисана кола и пројектовањем интегрисаних кола.

Милан Тадић

Милан Тадић

Рођен у Београду (Србија, Југославија) 1964. године. Занимале су га књиге, математика и аутомобили што га је навело да прави разне електронске направе, укључујући и микро и персоналне рачунаре. Стекао је звање дипломираног инжењера на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1990. године и започео постдипломске студије, али га је у томе прекинуо телефонски позив у време ручка (како то обично бива :), и он се две недеље касније прикључио развојном одељењу фирме Micronas GmbH (која се тада звала ITT Intermetall) са седиштем у Фрајбургу у Немачкој, да би радио на развоју интегрисаних кола. До јула 2001. био је руководилац пројекта за развој нових производа, а тренутно је програм менаџер за ТВ, аудио и ИФ производе. Као сваки прави инжењер, он увек и свуда смишља и уводи побољшања, тако да је активан на пар места:

 • Математичка гимназија, где је одржао неколико предавања док је завршавао своје софтверске пројекте,
 • EТФ БАФА - Удружење алумнија и пријатеља београдског ЕТФ-а,
 • ETF-D - место где су сви алумнији и пријатељи ЕТФ који живе у Немачкој добродошли да помогну да се успостави немачки огранак БАФА,
 • Naši-u-D - сајт за наше људе који живе у Немачкој,
 • Yu-dit, Југословенски клуб инжењера и техничара у Баден-Виртембергу (Немачка),
 • PMI, Project Management Institute .

Јелена Гођевац

Јелена Гођевац

Дипломирала 1989. године на Електротехничком факултету у Београду на одсеку за Аутоматско управљање. 1991. одлази у Швајцарску где почиње своју каријеру као асистент докторант на Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Докторску тезу је одбранила 1996. године. Бавила се роботиком, микропроцесорима, fuzzy логиком. 2000. године напушта академију и од тада ради као консултант за велике мултинационалне куће.

Дејан Б. Поповић

Дејан Б. Поповић

Професор за Биомедицинско инжењерство на Електротехничком факултету у Београду, и професор за област Рехабилитационо инжењерство на Факултету за Биомедицинску науку и технологију, на Аалборг Универзитету, Данска.

Рођен је 1950. године, а дипломирао на ЕТФ, Београд 1974. године. Професионално се бави биомедицинским инжењерством са посебним интересом за област моторне контроле, рехабилитације и пројектовања медицинских уређаја и мерних метода. Био је професор на неколико универзитета у Северној Америци у периоду између 1986. и 2000. године.

Аутор је више од 300 радова и књига. Пројектовао је неколико рехабилитационих помагала и метода у рехабилитацији. Дописни члан је Инжењерске Академије Србије и Црне Горе. Уредник, придружени уредник и члан уређивачког одбора неколико часописа у области Биомедицинског инжењерства. Дејан Поповић је познат као организатора међународних скупова и радионица у домену биомедицинског инжењерства.

Предаје неколико курсева из домена Биомедицинског инжењерства, Рехабилитационог инжењерства и Мерења.

Био је супервизор око 10 докторских и 25 студената магистарских студија у Београду и у иностранству.

Љиљана Еванс-Таушановић

Љиљана Еванс-Таушановић

Дипломирала је на ЕТФ-у у Београду 1972. Докторирала је у Енглеској 1977. Радила је дуго у области информационих технологија у разлицитим компанијама. У задњих 15 година постала је експерт за управљање знањем и за примену контролне теорије и психологије у организацијама у транзицији.

Мирослав Живковић

Мирослав Живковић

Мирослав Живковић је дипломирао ЕТФ у Београду 1994. године. Од јула 1999. године ради за Bell Labs Europe у Холандији (Хилверсум). Тренутно се бави истраживањима у области више-корисничких теорија комуникација ("multi-user communication theory") са применом на ДСЛ модеме у циљу побољшања перформанси (стабилност, брзина рада, домет модема).

Александар Вајс

Александар Вајс

Дипломирао на ЕТФ-у у Београду. Запослен је у Народној банци Србије.

Зоран Стевић

Зоран Стевић

Доцент Зоран Стевић рођен је 3.8.1958. у Петровцу на Млави. На ЕТФ у Београду дипломирао је 1983., магистрирао 1999. и докторирао 2004.

Од дипломирања до 1995. године радио је у Фабрици лак жице, “Борпласту” и Институту за бакар у Бору, углавном на пословима развоја склопова индустријске електронике. Од 1995. до 2001. радио је као наставник на стручним предметима у Машинско-електротехничкој школи у Бору. 2001. године изабран је у звање асистента на Техничком факултету у Бору за област електротехнике и примене рачунара. За исте области изабран је у звање доцента на истом факултету 20.5.2004. године.

У оквиру свог истраживачког рада бави се индустријском и опто електроником, инструменталном техником, моделовањем, и применом рачунара. Члан је IEEE, SIT и SHD. Има преко 50 радова публикованих и саопштених у земљи и иностранству, као и више пројеката и студија. Написао је књигу “Оптоелектроника” у издању Техничког факулета у Бору, уз стручну и финансијску подршку WUS Аустрија.

Владана Ликар-Смиљанић

Владана Ликар-Смиљанић

Дипломирала, магистрирала и докторирала на ЕТФ-у у Београду. Иницијатор је оснивања удружења дипломираних инжењера ЕТФ-а у Београду. Управник је Рачунског центра ЕТФ-а. (лична презентација)

Милољуб Смиљанић

Милољуб Смиљанић

Парафразирајући Пупиново: “Од пашњака до научника” за Др. М. Смиљанића би се могло рећи “Од шљивика до научника”. Тај шљивик је још увек актуелан у виду концентрата шљиве маџарке са брендираним називом "MICHAS PLUM BRANDY". То је и најзначајнији допринос Др. Смиљанића у области технологије, иако има и значајних резултата из области микроелектронских технологија, због чега је био проглашен од стране некадашњег Савезног министарства за експерта у тој области.

Родио се у Славковици где је завршио основну школу, гимназију је завршио у Чачку. Дипломирао, магистрирао и докторирао на ЕТФ-у у Београду, а науком се бавио у Институту за физику, а од 1979 у IHTM-у, где је догурао до научног саветника.

У електротехници има мултидисциплинарних доприноса:

 • преко публикованих радова,
 • преко техничких решења,
 • преко педагошког рада,
 • преко организације рада у науци,
 • преко рада у одборима ЕТРАН-а
 • захваљујући студијским путовањима.

Верује да ЕТФ-БАФА може постати значајна сталешка организација.

Александар Нешковић

Александар Нешковић

Дипломирао, магистирирао и докторирао на ЕТФ-у у Београду, где је доцент. Ужа специјалност су му бежичне телекомуникације.

Класнић Глишо

Класнић Глишо

 

Предраг Мићовић

Предраг Мићовић

Рођен 1970. године у Чачку. Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, на катедри за Електронику, Телекомуникације и Аутоматику, смер Електроника, 1996. године.

Од 1997. године запослен у фирми ИРИТЕЛ. Ради као руководилац пројекта у Центру за системе преноса у ИРИТЕЛ-у на пројектима развоја уређаја за мултиплексирање, проспајање и пренос дигиталних сигнала по оптичким влакнима.

Области рада и интересовања: дигитални пренос сигнала, оптичке телекомуникације, синхронизација у телекомуникационим мрежама, пренос пакетског саобраћаја кроз оптичке телекомуникационе мреже, развој дигиталних телекомуникационих модула у програмибилним чиповима.

Љиљана Нимрихтер

Љиљана Нимрихтер

Рођена 1949. године у Борчи. Генерација '67 београдског ЕТФ-а. Дипломирала 1973. године, одсек Техничка физика.

Радила све време у области информационих технологија, највише у области заштите музичких ауторских права коју карактерише велики број база података о свим светским ауторима и њиховим делима. Последњих година у Сокоју ради на увођењу CISAC међународних IT стандарда у Србију. Била члан IT радне групе друштава југоисточне Европе.

Мирјана Јарић Чирић

Мирјана Јарић Чирић

Рођена 1947. године у Београду. Дипломирала на Електротехничком факултету у Београду, на катедри за Електронику, Телекомуникације и Аутоматику, смер Аутоматика, 1972. године.

Од 1972. године запослена у индустрији синтетичких влакана „Прогрес“ затим у Институту „Кирило Савић“ и предузећу „Пројметал“ на пословима аутоматизације индустријских процеса и уређаја, касније ради у пројектантским и извођачким предузећима „Енергопројект- индустрија, Електрон, Машинопројект и Косовопројект- пројектовање где ради као водећи пројектант телекомуникационих мрежа и система. У периоду од 1995 -1996. године ради у Москви а у периоду од 2002 – 2003. године ради на Малти за иностране компаније. Тренутно ради као руководилац сектора телекомуникација у компанији TERRA ENGINEERING. Подпреседник је регионалног одбора електроинжењера Инжењерске коморе Србије регионa Београд и заклети судски вештак за област телекомуникација.

Области рада и интересовања током радног века су започеле од аутоматизације индустријских процеса преко телекомуникационих мрежа и система у великим јавнним објектима до пројеката инфраструктурних телекомуникационих мрежа: приступне мреже, мреже оптичких каблова и мобилна телефонија.

Надзорни одбор ЕТФ-а

Драго Инђић

Драго Инђић

Рођен у Београду 1965. Дипломирао на ЕТФ Београд 1990. годне и као домаћи стипендиста специјализирао моделе неуронских мрежа на Imperial College у Лондону где је и докторирао. Након 1993. радио као квантитативни финансијски аналтичар за више инвестиционих фирми. Од 2000. године има ФСА лиценцу за инвестиционе послове. 2005. године је предавао један постдипломски курс на Економском факултету у Београду где су до сада магистрирала два студента под његовим менторством. Дугогодишњи сарадник Истраживачке станице у Петници и London Business School. Како се трговина на модерним берзама искључиво одвија преко рачунара, тренутно истражује проблематику алгоритамске трговине, као и информационе технологије за алтернативне инвестиције у сарадњи са више малих фирми у земљи и иностранству.

Жељко Ђуровић

Жељко Ђуровић

Дипломирао, магистрирао и докторирао на ЕТФ-у у Београду. Професор је на Катедри за аутоматику на ЕТФ-у у Београду.

Душан Матић

Душан Матић

Душан Матић је дипломирао ЕТФ 1995 године. 1996.-2000. је радио докторска истраживања на Technical University of Delft (TUD), Холандија, а ментор му је био проф. др Рамџи Прасад. 2000-2004 године је радио за KPN Research (сада TNO Telecom) – Холандија на пројектима мобилних комуникација. 2005 је постао секретар ЕТФ-БАФА. Ради као freelance консултант.