Upravni odbor fonda

UOF čine:
 1. Svetislav Đurić (SAD)
 2. Milan Tadić (Nemačka)
 3. Jelena Gođevac (Švajcarska)
 4. Ljiljana Evans-Taušanović (Velika Britanija)
 5. Miroslav Živković (Holandija)
 6. Aleksandar Vajs (Narodna banka Srbije)
 7. Zoran Stević (BU, Tehnički Fakultet Bor)
 8. Vladana Likar-Smiljanić (ETF)
 9. Dejan Popović (ETF)
 10. Miloljub Smiljanić (IHTM)
 11. Aleksandar nešković (ETF)
 12. Klasnić Glišo (TENT)
 13. Mirjana Knežević (Telekom)
 14. Predrag Mićović (IRITEL)
 15. Dragan Radojević (Pupin-Automatika)
 16. Ljiljana Nikolić (EMS)
 17. Željko Lukač (Informatika)
 18. Žarko Janda (Institut Nikola Tesla)
 19. Ljiljana Nimrihter (generacija 67)
 20. Mirjana Jarić Čirić (generacija 67)
Savet ETF je odredio Nadzorni odbor Fonda ETF, na period od dve godine:

Upravni odbor fonda

Svetislav Đurić

Svetislav Đurić

Doktorirao na ETF-u 1968 godine. Radio kao ekspert UN 1968-69 godine. Došao u S.A.D. 1969 godine. U S.A.D. je radio u kompanijama: General Radio (GenRad), Zoran, Zycad i Adaptec, kao projektant i rukovodilac projektantskih grupa i odeljenja (Engineering Manager). Bavio se projektovanjem akustičke instrumentacije, digitalnih testera za štampane ploče i integrisana kola i projektovanjem integrisanih kola.

Milan Tadić

Milan Tadić

Rođen u Beogradu (Srbija, Jugoslavija) 1964. godine. Zanimale su ga knjige, matematika i automobili što ga je navelo da pravi razne elektronske naprave, uključujući i mikro i personalne računare. Stekao je zvanje diplomiranog inženjera na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine i započeo postdiplomske studije, ali ga je u tome prekinuo telefonski poziv u vreme ručka (kako to obično biva :), i on se dve nedelje kasnije priključio razvojnom odeljenju firme Micronas GmbH (koja se tada zvala ITT Intermetall) sa sedištem u Frajburgu u Nemačkoj, da bi radio na razvoju integrisanih kola. Do jula 2001. bio je rukovodilac projekta za razvoj novih proizvoda, a trenutno je program menadžer za TV, audio i IF proizvode. Kao svaki pravi inženjer, on uvek i svuda smišlja i uvodi poboljšanja, tako da je aktivan na par mesta:

 • Matematička gimnazija, gde je održao nekoliko predavanja dok je završavao svoje softverske projekte,
 • ETF BAFA - Udruženje alumnija i prijatelja beogradskog ETF-a,
 • ETF-D - mesto gde su svi alumniji i prijatelji ETF koji žive u Nemačkoj dobrodošli da pomognu da se uspostavi nemački ogranak BAFA,
 • Naši-u-D - sajt za naše ljude koji žive u Nemačkoj,
 • Yu-dit, Jugoslovenski klub inženjera i tehničara u Baden-Virtembergu (Nemačka),
 • PMI, Project Management Institute .

Jelena Gođevac

Jelena Gođevac

Diplomirala 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za Automatsko upravljanje. 1991. odlazi u Švajcarsku gde počinje svoju karijeru kao asistent doktorant na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Doktorsku tezu je odbranila 1996. godine. Bavila se robotikom, mikroprocesorima, fuzzy logikom. 2000. godine napušta akademiju i od tada radi kao konsultant za velike multinacionalne kuće.

Dejan B. Popović

Dejan B. Popović

Profesor za Biomedicinsko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, i profesor za oblast Rehabilitaciono inženjerstvo na Fakultetu za Biomedicinsku nauku i tehnologiju, na Aalborg Univerzitetu, Danska.

Rođen je 1950. godine, a diplomirao na ETF, Beograd 1974. godine. Profesionalno se bavi biomedicinskim inženjerstvom sa posebnim interesom za oblast motorne kontrole, rehabilitacije i projektovanja medicinskih uređaja i mernih metoda. Bio je profesor na nekoliko univerziteta u Severnoj Americi u periodu između 1986. i 2000. godine.

Autor je više od 300 radova i knjiga. Projektovao je nekoliko rehabilitacionih pomagala i metoda u rehabilitaciji. Dopisni član je Inženjerske Akademije Srbije i Crne Gore. Urednik, pridruženi urednik i član uređivačkog odbora nekoliko časopisa u oblasti Biomedicinskog inženjerstva. Dejan Popović je poznat kao organizatora međunarodnih skupova i radionica u domenu biomedicinskog inženjerstva.

Predaje nekoliko kurseva iz domena Biomedicinskog inženjerstva, Rehabilitacionog inženjerstva i Merenja.

Bio je supervizor oko 10 doktorskih i 25 studenata magistarskih studija u Beogradu i u inostranstvu.

Ljiljana Evans-Taušanović

Ljiljana Evans-Taušanović

Diplomirala je na ETF-u u Beogradu 1972. Doktorirala je u Engleskoj 1977. Radila je dugo u oblasti informacionih tehnologija u razlicitim kompanijama. U zadnjih 15 godina postala je ekspert za upravljanje znanjem i za primenu kontrolne teorije i psihologije u organizacijama u tranziciji.

Miroslav Živković

Miroslav Živković

Miroslav Živković je diplomirao ETF u Beogradu 1994. godine. Od jula 1999. godine radi za Bell Labs Europe u Holandiji (Hilversum). Trenutno se bavi istraživanjima u oblasti više-korisničkih teorija komunikacija ("multi-user communication theory") sa primenom na DSL modeme u cilju poboljšanja performansi (stabilnost, brzina rada, domet modema).

Aleksandar Vajs

Aleksandar Vajs

Diplomirao na ETF-u u Beogradu. Zaposlen je u Narodnoj banci Srbije.

Zoran Stević

Zoran Stević

Docent Zoran Stević rođen je 3.8.1958. u Petrovcu na Mlavi. Na ETF u Beogradu diplomirao je 1983., magistrirao 1999. i doktorirao 2004.

Od diplomiranja do 1995. godine radio je u Fabrici lak žice, “Borplastu” i Institutu za bakar u Boru, uglavnom na poslovima razvoja sklopova industrijske elektronike. Od 1995. do 2001. radio je kao nastavnik na stručnim predmetima u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Boru. 2001. godine izabran je u zvanje asistenta na Tehničkom fakultetu u Boru za oblast elektrotehnike i primene računara. Za iste oblasti izabran je u zvanje docenta na istom fakultetu 20.5.2004. godine.

U okviru svog istraživačkog rada bavi se industrijskom i opto elektronikom, instrumentalnom tehnikom, modelovanjem, i primenom računara. Član je IEEE, SIT i SHD. Ima preko 50 radova publikovanih i saopštenih u zemlji i inostranstvu, kao i više projekata i studija. Napisao je knjigu “Optoelektronika” u izdanju Tehničkog fakuleta u Boru, uz stručnu i finansijsku podršku WUS Austrija.

Vladana Likar-Smiljanić

Vladana Likar-Smiljanić

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na ETF-u u Beogradu. Inicijator je osnivanja udruženja diplomiranih inženjera ETF-a u Beogradu. Upravnik je Računskog centra ETF-a. (lična prezentacija)

Miloljub Smiljanić

Miloljub Smiljanić

Parafrazirajući Pupinovo: “Od pašnjaka do naučnika” za Dr. M. Smiljanića bi se moglo reći “Od šljivika do naučnika”. Taj šljivik je još uvek aktuelan u vidu koncentrata šljive madžarke sa brendiranim nazivom "MICHAS PLUM BRANDY". To je i najznačajniji doprinos Dr. Smiljanića u oblasti tehnologije, iako ima i značajnih rezultata iz oblasti mikroelektronskih tehnologija, zbog čega je bio proglašen od strane nekadašnjeg Saveznog ministarstva za eksperta u toj oblasti.

Rodio se u Slavkovici gde je završio osnovnu školu, gimnaziju je završio u Čačku. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na ETF-u u Beogradu, a naukom se bavio u Institutu za fiziku, a od 1979 u IHTM-u, gde je dogurao do naučnog savetnika.

U elektrotehnici ima multidisciplinarnih doprinosa:

 • preko publikovanih radova,
 • preko tehničkih rešenja,
 • preko pedagoškog rada,
 • preko organizacije rada u nauci,
 • preko rada u odborima ETRAN-a
 • zahvaljujući studijskim putovanjima.

Veruje da ETF-BAFA može postati značajna staleška organizacija.

Aleksandar Nešković

Aleksandar Nešković

Diplomirao, magistirirao i doktorirao na ETF-u u Beogradu, gde je docent. Uža specijalnost su mu bežične telekomunikacije.

Klasnić Glišo

Klasnić Glišo

 

Predrag Mićović

Predrag Mićović

Rođen 1970. godine u Čačku. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na katedri za Elektroniku, Telekomunikacije i Automatiku, smer Elektronika, 1996. godine.

Od 1997. godine zaposlen u firmi IRITEL. Radi kao rukovodilac projekta u Centru za sisteme prenosa u IRITEL-u na projektima razvoja uređaja za multipleksiranje, prospajanje i prenos digitalnih signala po optičkim vlaknima.

Oblasti rada i interesovanja: digitalni prenos signala, optičke telekomunikacije, sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama, prenos paketskog saobraćaja kroz optičke telekomunikacione mreže, razvoj digitalnih telekomunikacionih modula u programibilnim čipovima.

Ljiljana Nimrihter

Ljiljana Nimrihter

Rođena 1949. godine u Borči. Generacija '67 beogradskog ETF-a. Diplomirala 1973. godine, odsek Tehnička fizika.

Radila sve vreme u oblasti informacionih tehnologija, najviše u oblasti zaštite muzičkih autorskih prava koju karakteriše veliki broj baza podataka o svim svetskim autorima i njihovim delima. Poslednjih godina u Sokoju radi na uvođenju CISAC međunarodnih IT standarda u Srbiju. Bila član IT radne grupe društava jugoistočne Evrope.

Mirjana Jarić Čirić

Mirjana Jarić Čirić

Rođena 1947. godine u Beogradu. Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na katedri za Elektroniku, Telekomunikacije i Automatiku, smer Automatika, 1972. godine.

Od 1972. godine zaposlena u industriji sintetičkih vlakana „Progres“ zatim u Institutu „Kirilo Savić“ i preduzeću „Projmetal“ na poslovima automatizacije industrijskih procesa i uređaja, kasnije radi u projektantskim i izvođačkim preduzećima „Energoprojekt- industrija, Elektron, Mašinoprojekt i Kosovoprojekt- projektovanje gde radi kao vodeći projektant telekomunikacionih mreža i sistema. U periodu od 1995 -1996. godine radi u Moskvi a u periodu od 2002 – 2003. godine radi na Malti za inostrane kompanije. Trenutno radi kao rukovodilac sektora telekomunikacija u kompaniji TERRA ENGINEERING. Podpresednik je regionalnog odbora elektroinženjera Inženjerske komore Srbije regiona Beograd i zakleti sudski veštak za oblast telekomunikacija.

Oblasti rada i interesovanja tokom radnog veka su započele od automatizacije industrijskih procesa preko telekomunikacionih mreža i sistema u velikim javnnim objektima do projekata infrastrukturnih telekomunikacionih mreža: pristupne mreže, mreže optičkih kablova i mobilna telefonija.

Nadzorni odbor ETF-a

Drago Inđić

Drago Inđić

Rođen u Beogradu 1965. Diplomirao na ETF Beograd 1990. godne i kao domaći stipendista specijalizirao modele neuronskih mreža na Imperial College u Londonu gde je i doktorirao. Nakon 1993. radio kao kvantitativni finansijski analtičar za više investicionih firmi. Od 2000. godine ima FSA licencu za investicione poslove. 2005. godine je predavao jedan postdiplomski kurs na Ekonomskom fakultetu u Beogradu gde su do sada magistrirala dva studenta pod njegovim mentorstvom. Dugogodišnji saradnik Istraživačke stanice u Petnici i London Business School. Kako se trgovina na modernim berzama isključivo odvija preko računara, trenutno istražuje problematiku algoritamske trgovine, kao i informacione tehnologije za alternativne investicije u saradnji sa više malih firmi u zemlji i inostranstvu.

Željko Đurović

Željko Đurović

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na ETF-u u Beogradu. Profesor je na Katedri za automatiku na ETF-u u Beogradu.

Dušan Matić

Dušan Matić

Dušan Matić je diplomirao ETF 1995 godine. 1996.-2000. je radio doktorska istraživanja na Technical University of Delft (TUD), Holandija, a mentor mu je bio prof. dr Ramdži Prasad. 2000-2004 godine je radio za KPN Research (sada TNO Telecom) – Holandija na projektima mobilnih komunikacija. 2005 je postao sekretar ETF-BAFA. Radi kao freelance konsultant.