Извештај са годишње скупштине ЕТФ БАФА 2009 и оkруглог стола

У суботу, 26.12.2009. у 11 часова, у амфитеатру 56, одржана је

Годишња скупштина ЕТФ БАФА 2009 са Округлим столом

Дневни ред:

 • Извештај о раду
 • Пријем нових чланова Управног одбора БАФА
 • Објављивање резултата конкурса за најбољи дипломски рад
 • Округли сто чија је тема "Има ли ЕТФ план за светлу будућност"

Уводничари Округлог стола су били:

 • Проф. др Миодраг Поповић, Декан ЕТФ, дописни члан АИНС,
 • Проф. др Дејан Поповић, дописни члан САНУ, дописни члан АИНС,
 • Проф. др Бранко Ковачевић, ректор БУ, редовни члан АИНС.

Скупштини су присуствовали и проф. Др Милош Недељковић, државни секретар Мин за науку, ректор проф. Др Бранко Ковачевић, декан ЕТФ-а проф. Др Миодраг Поповић, председник Националног савета за Високо школство проф др Срђан Станковић, председник Националног савета за образовање проф. Др Радуновић Десанка и проректор БУ проф. Др Марко Иветић. Скупштини је присуствовао и наш ветеран, бивши декан ЕТФ-а проф. Др Димитрије Тјапкин. Владана Ликар Смиљанић, председник Управног одбора Фонда ЕТФ БАФА, отворила  је Годишњу скупштину ЕТФ БАФА и поздравила присутне госте. Затим је поднела извештај о раду Управног одбора за 2009 годину, који можете прочитати на линку Извештај БАФА за 2009 годину.

2. Скупштина је једногласно прихватила  да се Управни одбор прошири за два члана:  Ушјак Андреју из Канаде, којег је предложио УО, и колегиницу Марину Шошкић Костић из Немачке, која је предложена на самој Скупштини, а да се досадашњим члановима УО продужи мандат. Надзорни одбор остао је исти.

3. Председник комисије Проф др Пејовић је прогласио победнике конкурса. Прву награду, пут у САД и боравак од недељу дана освојио је Никола Продановић. Другу награду у износу од 500$ освојио је Дарио Јеремић. Трећу награду од 500$ требали су да поделе Милош Костић и Лазар Вурдеља, али је у задњем тренутку одлучено да се дода још 500$, тако да су сви кандидати, сем првонаграђеног добили исту суму за награду. Детаљно о саставу жирија, темама дипломских радова и менторима, и награђеним студентима можете прочитати на линку Извештај конкурсне комисије за избор најбољег дипломског рада

4. Округли сто са  темом "Има ли ЕТФ план за светлу будућност" Организација: Удружење бивших студената и пријатеља Електротехничког факултета (ЕТФ БАФА), Академија инжењерских наука Србије (АИНС) - Одељење електротехничких наука и управа ЕТФ Подтеме су биле:

 • Да ли је ЕТФ прошао кроз максимум квалитета или је први извод још увек позитиван?
 • Осећа ли ЕТФ светску кризу инжењерије?
 • Да ли „Болоња” даје прве видљиве (добре?) резултате?
 • Може ли се предвидети и планирати (боља) ЕТФ будућност?
 • Шта смета повећању успешности ЕТФ? (садашњи прописи, окоштали Универзитет, криза Србије, неравномерно квалитетни ЕТФ кадрови по областима - катедрама, некомпетентна просветна и свеколика власт,...)
 • Шта се може побољшати сопственим снагама?
 • Користи ли и може ли ЕТФ користити своју успешну дијаспору и удружење ЕТФ-БАФА?  

Округли сто је отворио Милољуб Смиљанић, члан УО БАФА и редовни члан АИНСе. Нагласио је и успешност претходног Округлог стола.

Уводничари су дали информације о тренутном стању на нашем, као и на страним факултетима. Посебно су разматрани структура прихода, потребе факултета, ниво знања студената при упису  и после дипломирања, докторске студије, Болоња, структура наставног кадра...

Излагања уводничара се могу видети на линку Презентације са Округлог стола Декан ЕТФ-а проф. Др Миодраг Поповић је изнео статистичке податке: број дипломираних студената, мастерса, магистарских и докторских радова, податке о наставном кадру и запосленима. Изнео је добре и лоше стране садашњости и перспективе. Анализирао је структуру прихода и очекивани однос средњошколаца према упису на ЕТФ.

Развој сопственим снагама може ићи кроз:

 • веће учешће у новим пројектима ЕУ
 • наставу на енглеском језику
 • већа стимулација научног рада
 • БАФА ''нетворкинг''

Проф. др Дејан Поповић је највећи део излагања посветио поређењу универзитета код нас и у Европи. Поред осталог, дао је приказ структуре прихода, структуре основних, мастерс и докторских студија. Посебно је нагласио начин избора и динамику развоја докторских студија у иностранству. 

Проф. др Бранко Ковачевић, ректор БУ, је такође дао структуру прихода од БНД и Министарства просвете. Нагласио је да радимо са изузетно малим средствима. а ипак се интегришемо у правила ЕУ. Као и претходници, представио је смисао Болоње, а у склопу тога и садашњу и очекивану пролазност студената. Докторске студије и ''мобилити'' систем су такође били део његовог излагања.

После уводних излагања развила се врло квалитетна дискусија.

У дискусији су учествовали: Александар Нешић,  Бранка Јокановић, Јасмина Вујић (са ППТ презентацијом), Марија Шокчић-Костић (сада НУКЕМ, Немачка), Срђан Станковић, Миодраг Бакић (СИЕМЕНС, Београд) и Јован Нахман. Мишљења су била да је неопходно поново повезати факултет са привредом на начин како је то раније функционисало: радити пројекте за министарства или установе.Такође је неопходно спречити инфлацију доктората. Проф. др Јасмина Вујић, декан Нуклеарног факултета на Берклију, дала је врло исцрпну презентацију стања у САД. Сматра да је рангираност факултета веома важна за одлуку  студената о упису. Представила је структуру прихода, као и могућности професора на универзитету. Сматра да су наши студенти веома добри у иностранству. Дала је и виђење Болоње у Америци.

Др Станковић Срђан је коментарисао реформе и акредитацију. Такође је дао виђење опсега основних, мастерс и докторских студија.

Марина Шошкић Костић је дала приказ немачког искуства за  основне и докторске студије Дипл инг Миодраг Бакић, запослен у Сименсу, сматра да је врло важно да тзв. средњи ниво стручности дипл инжењера буде на високом и у том смислу је и рангираност факултета битна.

Генерално, округли сто је успео јер је дат добар снимак садашњег стања. Проблеми су означени и дате смернице за решавање неких од проблема. Такође је и број учесника био значајан (80 уписаних од присутних, али има их који су присуствовали, али се нису уписали), нарочито оних који су пратили преко интернета (210 улогованих).

Слике са округлог стола наћи ћете на линку Округли сто.

 

Владана Ликар Смиљанић